Skip to main content
1

Gazdaságpolitikát

megalapozó elemzések és előrejelzések
2

Pénzintézetek és cégek stratégiai döntéseihez

pénzügyi és piaci elemzések, prognózisok
3

Fejlesztési és profilváltási elhatározásokhoz

a gazdasági környezet változásainak elemzése (nemzetközi és hosszú távú kitekintéssel)
4

Hatáselemzés

a magyar és EU-jogszabályokról, tervezetekről
5

Prezentációkhoz, tárgyalásokhoz

háttéranyagok
6

Piackutatás

(kérdőíves és mélyinterjús módszerrel, valamint szekunder adatforrások elemzése ökonometriai modellekkel)
7

Ágazati, szakágazati és regionális

elemzések, versenytárs-elemzés
8

Intézmények átvilágítása,

tanácsadás
A GKI rendszeresen felülvizsgálja éves előrejelzéseit, nyilvánosságra hozza és elemzi azok megvalósulását.
Kapcsolat