Skip to main content

A stratégiai tervezés támogatása szempontjából kiemelten fontos, hogy a gazdasági döntések hatásainak jövőbeli alakulását a valósághoz minél közelebbi forgatókönyvekkel lehessen bemutatni.

Korábban a prognózisokat jellemzően a makrogazdasági folyamatok alakulásából vezették le, viszont ezen statisztikai közelítések nem tudják kellő mélységben figyelembe venni a hosszú távon várhatóan bekövetkező új hatásokat (pl. a technológiai fejlődést, új felhasználási területek megjelenését, stb.).

Mindezek miatt a legpontosabb előrejelzési eredményeket a legkorszerűbb dinamikus (DSGE) modellekkel lehet elérni. Az elkészülő modell előnye, hogy a folyamatokat dinamikusan ragadja meg, lehetővé téve így a hagyományos modellezési eljárásoknál pontosabb előrejelzést. Az ilyen típusú modellek nem a múltbeli kapcsolatokból, hanem a gazdasági szereplők magatartásából, illetve azok változásából vezetik le a gazdasági hatásokat. Így (megfelelő feltételezések alkalmazása mentén) olyan tényezők vizsgálatára is alkalmasak, amelyekre még nem volt empirikus példa. A DSGE modellek eredményeit számos meghatározó intézmény (MNB, FED, ECB), illetve vállalat használja Magyarországon. A GKI nagy tapasztalattal és szaktudással rendelkezik különböző modellek készítése területén.

Szakértőink számos, speciális célra készített modellt alkottak, többek között Magyarországon elsőként és kizárólagosan a GKI készített DSGE modellt, amely az amerikai jegybank (FED) és az IMF által alkalmazott mélységben vizsgálja a monetáris szférát és annak reálgazdasági hatásait.

A GKI készítette el a Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági hatáselemző modelljét 2018-19-ben és jelenleg is dolgozunk előrejelző modell kidolgozásán egy termelő és egy pénzügyi vállalat számára, valamint az Európai Bizottság számára.

A modell alapvetően a gazdasági tendenciák és a gazdaságban végbemenő szerkezeti, technológiai és magatartásbeli hatások alapján determinálja a gazdasági ciklusokat és a potenciális növekedési pályákat. Így több, a gazdasági kilátásokat alapvetően determináló forgatókönyveket tudunk szimulálni és vizsgálni, melyeket szakértői elemzéssel egészítünk ki. A dinamikus modellezés révén történő komplex prognózisok elkészítése elsősorban nagyvállalatok, pénzintézetek, illetve közfeladatot ellátó intézmények számára lehet különösen releváns.

Kérjen tőlünk egyedi ajánlatot!