Skip to main content

Elkötelezettség

Az elkötelezettség a jogállamiság mellett egy mélyebb értéket tükröz: a demokratikus intézmények iránti tiszteletet, a polgári jogok védelmét és az egyén szabadságának elismerését. Amikor a nemzetközi versenyen és vállalkozási szabadságon alapuló piacgazdaságot támogatjuk, ezzel azt üzenjük, hogy hiszünk abban, hogy a piacok csak a tiszta játékszabályok és a tisztes verseny mellett működhetnek optimálisan. Az európai integráció és a szolidaritás nemcsak gazdasági előnyöket hoz, hanem erősíti azokat az értékeket is, melyekre a kontinensünk épült: a béke, a szabadság és az egyenlőség iránti elkötelezettséget. Ezen értékek védelme és erősítése ma még fontosabb, mint valaha, az olyan kihívások fényében, mint a globalizáció, a technológiai fejlődés vagy a politikai polarizáció. A hatékony és demokratikusan kontrolált állami szabályozás, valamint a modernizációt elősegítő reformfolyamatok melletti elköteleződésünk azt mutatja, hogy aktív részesei kívánunk lenni a társadalom előre vivő változásainak.

Érzékenység

A gazdasági feladatok politikai megvalósíthatósága és társadalmi összefüggései iránt. A gazdaság szorosan kapcsolódik a társadalomhoz. Minden gazdasági döntés vagy változás közvetlenül vagy közvetve érinti az emberek életét. Ezért nélkülözhetetlen, hogy érzékenyen és empátiával közelítsünk a gazdasági kérdésekhez. A politikai és társadalmi környezet mély megértése lehetővé teszi, hogy a gazdasági stratégiákat és döntéseket a társadalom egészének legjobb érdekében alakítsuk ki, és elkerüljük az olyan lépéseket, amelyek csak rövid távon hasznosak, de hosszú távon károsak lehetnek.

Cél a GKI szakmai erősítése

A GKI nemcsak egy elemző műhely, hanem egy olyan intézmény, amely képes áthidalni a tudomány, a gyakorlat és a politika közötti szakadékot. Az a célunk, hogy a GKI ne csak elemzéseket és ajánlásokat készítsen, hanem aktív szereplője legyen a nemzetközi párbeszédnek a gazdaságpolitikai kérdésekben. Folyamatosan bővítjük kutatási területeinket, és új módszereket és eszközöket alkalmazunk, hogy még mélyebben megérthessük a gazdasági folyamatokat. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal kutatók képzésére és bevonására, hogy a GKI hosszú távon is megtarthassa vezető szerepét az elemzések terén.