Skip to main content

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kórházak Budapest és Pest megye lakossága egészségügyi ellátásának hozzávetőlegesen a felét teljesítik, ugyanakkor teljesen független szereplőként működnek az egészségügyi szolgáltatások piacán. Az optimális forrásfelhasználás és a szükségletekhez igazodó struktúra érdekében operatív holding típusú működési modellt dolgozott ki a tanácsadói konzorcium, melyet a fokozatosság elve szerint javasolunk bevezetni.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kórházak Budapest és Pest megye lakossága egészségügyi ellátásának hozzávetőlegesen a felét teljesítik, ugyanakkor teljesen független szereplőként működnek az egészségügyi szolgáltatások piacán. Ez nem teszi lehetővé, hogy a rendszer a szűkös erőforrásokat hatékonyan felhasználva, csoportoptimumon működjön. Az optimális forrásfelhasználás és a szükségletekhez igazodó struktúra érdekében operatív holding típusú működési modellt dolgozott ki a tanácsadói konzorcium, melyet a fokozatosság elve szerint javasolunk bevezetni.

A projekt keretében elkészült Budapest egészségpolitikai koncepciója is, mely a 2002-ben elfogadott koncepciót váltja fel.

A megvalósíthatósági tanulmány és implementációs terv, illetve tanácsadói munka a Fővárosi Önkormányzat megbízásából készült. A tanácsadói konzorcium a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezetésével, rajta kívül a Rolandberger Strategy Consultants és a TIG-RES Zrt. tagokból állt.

Az integráció – Egészségpolitikai Koncepcióban elfogadott – elvei:
A modell lényege a csoport-optimumon működő ellátórendszer, melynek kulcselemei:

 • a centralizált stratégiai irányítás,
 • a gyógyító tevékenység operatív irányítása az ellátóhelyeken,
 • centralizált finanszírozás,
 • közös beszerzés,
 • egységes kontrolling és informatikai rendszer,
 • egységes külső megjelenés, betegelőjegyzés, várólista kezelés,
 • támogató szolgáltatások funkcionalizált üzemeltetése osztott szolgáltatásként,
 • humán és tárgyi erőforrás csoportszinten hatékony felhasználása.

A BEM víziója
Az ellátórendszer kialakításának víziója: csoport-optimumon működő intézmény-rendszer, amely a Főváros által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat magas minőségi szinten, gazdaságosan biztosítja.
A Budapest Egészségügyi Modell kidolgozására irányuló munka célja – a víziónak megfelelően – egy olyan modell kidolgozása, amelyben a Fővárosi Önkormányzat kórházai

 • optimális szerkezetben,
 • a források hatékony felhasználásával,
 • pénzügyi helyzetük javításával működve,
 • a betegek számára áttekinthető és jó minőségű ellátást,
 • a dolgozóik számára hatékony, szakmai fejlődési és kiszámítható karrier lehetőséget,
 • a tulajdonos önkormányzat számára pedig áttekinthető és ésszerű gazdálkodást képviselnek.

Tehát az átalakítás fókusza a magasabb színvonalú betegellátás érdekében az, hogy a kórházak funkcionális, kiszolgáló és irányító támogatást kapjanak és így jobban tudjanak koncentrálni az alaptevékenységükre, a gyógyításra és az ápolásra.

A javasolt modell
A hasonló problémák megoldására bemutatott nemzetközi és hazai példák, valamint a részletes helyzetelemzés tematikus javaslatai alapján kijelenthető, hogy a BEM vízió integrációs célkitűzései az intézményrendszer operatív menedzsment irányítási struktúrában történő működtetésével érhetőek el leghatékonyabban. Az új rendszer kialakításának szervezeti alapja biztosított azáltal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2008-ban megalapította a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-t.
A Budapest Egészségügyi Modell az integrációval elérhető csoportszintű hatékonyságnövelésről szól. Az új működési struktúra kialakítása – a szükséges jogi háttér megteremtését követően is – egy több éven át tartó, dinamikus, a központi szervezet alkalmassága és az integráció foka közötti iterációs folyamat eredménye. A cél állapotban olyan szervezet kerül kialakításra, amelyben

 • a kórházak teljes mértékben az alaptevékenységükre, a gyógyító ellátásra fókuszálhatnak,
 • a működés csoportszintű összehangolását, a kórházak folyamatainak egységesítését a Fővárosi Egészségközpont Zrt végzi az irányító és kontroll jogosultság megteremtésével,
 • a gyógyításhoz szükséges feltételeket a központ osztott szolgáltatások keretében bocsátja a kórházak rendelkezésére, ezáltal lehetővé válik a mérethatékonyságból fakadó tartalékok kihasználása.

A BEM megvalósításának javasolt ütemezése
A Budapest Egészségügyi Modell kialakítása a jelenlegit követően három fő fázisban javasolt. Az átalakítás egyes fázisaiban tervezett változások egymásra épülnek. Az egyes intézkedéscsomagok önmagukban is értékelhető eredményt hoznak, és kiemelt cél, az ellátás biztonsága ne sérüljön. A részvénytársaság és a kórházak abban a munkamegosztásban fognak működni, hogy a közös funkciók ellátására a központ legyen képes. Ennek megfelelve az egyes fázisokban csak olyan feladatok kerülhetnek a Zrt hatáskörébe, amelyekhez a szükséges tárgyi és humán erőforrások és a szervezeti, jogi, működési feltételek rendelkezésre állnak.

A reorganizáció tervezett eredményei
Alapvető követelmény, hogy minden beteg egyenlő eséllyel jusson a neki legjobban megfelelő ellátáshoz.
Az új működési struktúrában az ellátórendszer az alábbi fő elvek mentén szerveződik:

 • lakosságközeli álatlános ellátás biztosítása alapszintű területi kórházakkal, valamint a járó és háziorvosi ellátás rendszerszintű gyakorlati együttműködésének megszervezése,
 • progresszivitás szerinti tagozódás, a technológia (eszközök, műszerek) koncentrálása, a specializációk centralizálása egy-egy szakterületen. A szakmai tevékenység koncentrálása ugyanakkor maga után vonja a személyi és tárgyi feltételek koncentrálását is.
 • munkamegosztásra való törekvés más fenntartású szolgáltatókkal

A fenti három elv mentén leírható egy ideális struktúra, mely nem tekinti a mostani korlátokat lebonthatatlannak, hanem megfogalmazza azt a célt, ahová folyamatos, tudatos építkezéssel a fővárosi egészségügyi ellátórendszer el kíván jutni. Az egységes kórházszerkezet jellemzői:

 • jól alkalmazkodik a beteg igényekhez és ezáltal a nyújtott ellátási színvonal lényegesen magasabb, mint a jelenlegi modellben,
 • a jelenleginél kevesebb kórházi telephelyet igényel,
 • a progresszivitás szerint kellően tagolt, a mai súlyponti rendszernél kevesebb, de lényegesen jobban felszerelt progresszív ellátó helyet tartalmaz, és
 • alacsonyabb költségekkel, hatékonyabban működtethető.

A reorganizáció a központosított feladatok funkcionalizált és mérethatékony működése, valamint az ésszerű szerkezet és infrastruktúra kialakítása következtében már az indulást követő évben a változatlan működéshez képest kedvező pénzügyi eredményt biztosíthat.

Elemzés szerzője