Skip to main content

Az önkormányzati üzletágak számára a pénzügyi értékelést közvetlenül segítő, alternatív döntés-előkészítő rendszer kidolgozása matematikai-statisztikai módszerekkel. Ennek eredményeként az önkormányzatok eredményességének mérésére a GKI Gazdaságkutató Zrt. új, a teljesítőképességre statisztikailag bizonyítottan ható mutatókat állított össze. Az alapvető összefüggések országos szinten, míg a faktorok koefficiense megyei szinten kerültek meghatározásra.

Primer kutatással megalapozott ökonometriai modellezés
 

Az önkormányzati üzletágak számára a pénzügyi értékelést közvetlenül segítő, alternatív döntés-előkészítő rendszer kidolgozása matematikai-statisztikai módszerekkel.

Az elemzés konkrét eredményei a következők:

  • Az önkormányzatok eredményességének mérésére újabb mutatók meghatározása, amelyek statisztikailag bizonyítottan hatnak a teljesítőképességre. Az alapvető összefüggések országos szinten, míg a faktorok koefficiense megyei szinten kerül meghatározásra.
  • Az eredményességi mutatók előrejelzése, felhasználva a kiegészítő területi adatokat, amelyek segítségével még pontosabb és robosztusabb eredmények állíthatók elő.
  • Az előrejelzés hatékonyságának értékelése, és ennek megfelelően a modellezési eljárás finomítása.
  • Az eredmények formáját tekintve két lépésben jelennek meg. Egyrészt egy szoftver alkalmazás alakjában, amely a mindennapi használatot segítve tartalmazza a modellezés eredményeit (benchmarkokat stb.). Ennek az értékelő adatbázisnak a javasolt formátuma "szükség esetén makroval programozott" MsExcel (.xls, vagy .xlsx).
  • Másrészt írásos formában, amely az eredmények főbb jellegzetességeinek szöveges értékelését tartalmazza, illetve az elemzés módszertani leírását, főbb vonását és kalibrálását deklarálja a későbbi reprodukálás és a szoftver háttér számításainak megismerésére.

Elemzés szerzője