Skip to main content

Decemberben a novemberi, utoljára négy és fél éve mért magasságban maradt a GKI (szezonális hatásoktól megtisztított) konjunktúraindexének értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által – az Európai Unió támogatásával – készített felmérés szerint novemberhez képest az üzleti bizalmi index emelkedett, a fogyasztói viszont csökkent.

Decemberben a novemberi, utoljára négy és fél éve mért magasságban maradt a GKI (szezonális hatásoktól megtisztított) konjunktúraindexének értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által – az Európai Unió támogatásával – készített felmérés szerint novemberhez képest az üzleti bizalmi index emelkedett, a fogyasztói viszont csökkent.

Az üzleti szférán belül az ipari és kereskedelmi várakozások javultak, az építőipariak romlottak, a szolgáltató cégeké pedig nem változott. Az iparban az elmúlt és a következő időszak termelésének és a rendelésállománynak – ezen belül az exportrendeléseknek is – tovább javult a megítélése. Kissé nagyobbnak érezték viszont a válaszolók a saját termelésű készleteket. Az építőipari bizalmi index – két havi emelkedés után – decemberben ismét csökkent kissé, ez a legpesszimistább ágazat. Decemberben ugyan minimálisan javult az előző három hónap termelési színvonaláról alkotott vélemény, de a rendelésállományra vonatkozó rosszabb lett. A kereskedelemben tovább javultak a várakozások. Az eladási pozíció megítélése sokkal kedvezőbb lett, a rendelésekre vonatkozó viszont kissé rosszabb, míg az átlagos készletszintet enyhén magasabbnak érezték a válaszolók. A szolgáltató cégek várakozása nem változott decemberben.

A foglalkoztatási szándék az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatók körében erősödött, az építőiparban gyengült, s érezhetően erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az iparban és különösen a kereskedelemben markánsabbá váltak az áremelési törekvések. Az építőiparban viszont nemcsak többségben vannak az árcsökkenést tervezők, de arányuk még emelkedett is decemberben. A szolgáltatók áremelési törekvése is mérséklődött. A fogyasztók inflációs várakozása viszont tovább erősödött. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése minden ágazatban és a fogyasztók körében is jelentősen romlott.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a 2009. április és 2010. június közötti markáns növekedést követően az év második felében hullámzó mozgást mutatott, az elmúlt hónapokban magas szinten stagnált, decemberben csökkent. A lakosság saját jövőbeli pénzügyi helyzetéről alkotott véleménye kissé romlott, s a következő egy évben várható megtakarítási képességére vonatkozó – az elmúlt hónapokban erősödő – optimizmusa is gyengült. A nagy értékű, tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét többen érezték valószínűnek, távlatilag azonban sokkal kevesebben. A lakosság továbbra is sokkal pozitívabbnak látja a jövőt, mint a múltat, de az olló zárulni kezdett.

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejező index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

A GKI konjunktúra index a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

A GKI konjunktúra-index és összetevői, 1996-2010

 

  1996.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -45.1 -48.8 -45.9 -44.8 -50.5 -51.5 -46.8 -41.9 -42.8 -40.0 -34.9 -39.6
Üzleti bizalmi index -7.8 -3.9 -6.6 -7.1 -6.8 -9.4 -9.8 -7.0 -5.4 -3.1 -3.8 -5.0
GKI konjunktúra-index -17.5 -15.6 -16.8 -16.9 -18.2 -20.4 -19.4 -16.1 -15.2 -12.7 -11.9 -14.0
 
  1997.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -40.0 -41.1 -39.1 -41.6 -39.4 -34.7 -33.8 -30.3 -25.6 -27.2 -23.0 -26.1
Üzleti bizalmi index -5.5 -4.8 -1.7 -2.1 -0.3 1.4 1.0 2.7 3.3 5.9 6.1 5.7
GKI konjunktúra-index -14.5 -14.2 -11.4 -12.4 -10.5 -8.0 -8.1 -5.9 -4.2 -2.7 -1.4 -2.5
 
  1998.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -22.0 -19.0 -15.6 -18.6 -19.9 -10.4 -8.2 -9.8 -14.1 -13.9 -16.3 -22.7
Üzleti bizalmi index 5.0 4.6 4.7 5.5 4.9 3.7 2.2 -0.9 -2.6 -8.9 -9.6 -8.9
GKI konjunktúra-index -2.0 -1.6 -0.6 -0.8 -1.6 0.1 -0.5 -3.2 -5.6 -10.2 -11.3 -12.5
 
  1999.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -22.0 -19.7 -22.8 -28.5 -29.6 -28.9 -35.5 -32.9 -30.4 -27.1 -25.5 -29.9
Üzleti bizalmi index -8.3 -12.6 -11.9 -12.7 -14.8 -10.3 -6.7 -7.8 -7.3 -5.7 -4.7 -3.1
GKI konjunktúra-index -11.8 -14.4 -14.7 -16.8 -18.6 -15.1 -14.2 -14.4 -13.3 -11.2 -10.1 -10.1
 
  2000.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -25.9 -28.1 -29.2 -31.2 -28.9 -30.9 -33.0 -30.4 -32.6 -29.6 -30.7 -26.6
Üzleti bizalmi index -5.6 -4.3 -5.2 -0.8 0.2 -0.9 1.1 -0.1 -2.1 -0.9 0.6 -1.5
GKI konjunktúra-index -10.9 -10.5 -11.4 -8.7 -7.4 -8.7 -7.7 -8.0 -10.1 -8.3 -7.5 -8.0
 
  2001.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -25.2 -23.2 -23.4 -20.9 -21.2 -22.0 -19.9 -20.9 -20.7 -19.3 -16.6 -15.1
Üzleti bizalmi index -1.4 -1.7 1.8 -0.4 -2.8 -3.1 -7.1 -5.3 -7.5 -9.1 -11.0 -10.9
GKI konjunktúra-index -7.6 -7.3 -4.8 -5.7 -7.6 -8.0 -10.5 -9.3 -10.9 -11.7 -12.4 -12.0
 
  2002.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -15.6 -13,9 -5,4 -0,6 -2,1 -1,8 -1,3 0,5 -3,5 -3,5 -8,7 -7,8
Üzleti bizalmi index -10.1 -6,9 -4,3 -9,3 -4,7 -6,2 -6,2 -4,4 -6,9 -4,9 -6,4 -7,1
GKI konjunktúra-index -11.5 -8,7 -4,6 -7,0 -4,1 -5,2 -4,9 -3,1 -6,0 -4,5 -7,0 -7,3
 
  2003.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -12,2 -21,9 -22,5 -19,2 -21,4 -23,5 -25,1 -32,7 -32,4 -32,3 -31,0 -31,1
Üzleti bizalmi index -12,0 -11,0 -13,1 -11,4 -8,4 -13,4 -10,2 -9,3 -11,0 -9,8 -5,3 -5,3
GKI konjunktúra-index -12,1 -13,8 -15,5 -13,4 -11,8 -16,0 -14,1 -15,4 -16,6 -15,7 -12,0 -12,0
 
  2004.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -34,6 -34,9 -35,5 -33,8 -29,1 -26,0 -26,7 -27,7 -25.8 -26,5 -26,1 -24,3
Üzleti bizalmi index -8,6 -9,9 -7,3 -2,9 -7,0 -4,3 -7,8 -6,1 -7.0 -11,7 -16,4 -14,5
GKI konjunktúra-index -15,4 -16,4 -14,6 -10,9 -12,7 -9,9 -12,7 -11,7 -11.9 -15,5 -18,9 -17,0
 
  2005.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -21,7 -22,5 -26,0 -30,9 -32,7 -35,2 -28,9 -27,8 -26,1 -27,8 -23,4 -18,7
Üzleti bizalmi index -12,7 -16,1 -17,4 -17,0 -17,4 -17,0 -14,2 -15,2 -8,8 -9,3 -8,5 -8,5
GKI konjunktúra-index -15,0 -17,8 -19,6 -20,6 -21,4 -21,7 -18,0 -18,5 -13,3 -14,1 -12,4 -11,2
 
  2006.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -16,3 -10,3 -11.8 -10,5 -24,4 -43,3 -48,2 -46,9 -51,1 -49,0 -51,8 -52,9
Üzleti bizalmi index -8,6 -9,4 -5,4 -3,7 -2,2 -4,4 -5,8 -8,8 -4,2 -7,3 -6,7 -9,7
GKI konjunktúra-index -10,6 -9,6 -7.1 -5,5 -8,0 -14,5 -16,8 -18,7 -16,4 -18,4 -18,4 -21,0
 
  2007.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -53,5 -53,7 -51,9 -52,0 -51,3 -48,0 -47,7 -47,2 -49,3 -51,0 -53,6 -47,1
Üzleti bizalmi index -7,9 -5,8 -2,9 -4,4 -4,6 -4,0 -5,3 -5,0 -5,4 -10,7 -6,8 -7,0
GKI konjunktúra-index -19,8 -18,2 -15,6 -16,8 -16,7 -15,4 -16,3 -16,0 -16,8 -21,2 -19,0 -17,0
 
  2008.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -47,8 -47.6 -52,4 -55,4 -52,3 -46,1 -42,9 -43.5 -42,5 -54,0 -56,7 -60,8
Üzleti bizalmi index -9,7 -6.7 -7,9 -10,9 -7,3 -10,0 -8,1 -8.1 -9,3 -14,8 -25,1 -28,2
GKI konjunktúra-index -19,6 -17.3 -19,5 -22,5 -19,0 -19,4 -17,1 -17.3 -17,9 -25,0 -33,3 -36,7
 
  2009.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -66,1 -68,5 -70,0 -72,3 -68,3 -64,3 -63,1 -59,8 -56,9 -50,8 -51,9 -50,1
Üzleti bizalmi index -30,5 -34,0 -37,7 -37,0 -30,4 -29,0 -25,4 -22,8 -21,5 -18,4 -18,9 -16,7
GKI konjunktúra-index -39,8 -43,0 -46,1 -46,2 -40,3 -38,2 -35,2 -32,4 -30,7 -26,8 -27,5 -25.4
 
  2010.
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index -49,1 -47,5 -41,2 -37,0 -28,7 -23,4 -29,3 -23,4 -25.0 -20,6 -20.8  -24,1
Üzleti bizalmi index -14,2 -13,6 -10,7 -10,2 -8,8 -9,2 -7,1 -4,7 -7.0 -5,2 -2.6  -1,4
GKI konjunktúra-index -23,3 -22,4 -18,6 -17,2 -14,0 -12,9 -12,9 -9,6 -11.7 -9,2 -7.3  -7,3

Kontakt: Petz Raymund, kutatásvezető Oldal küldése ismerősnek

Elemzés szerzője