Skip to main content

1) A bérfelzárkóz(tat)ás elmélete, irodalma 

a) gazdasági-gazdaságpolitikai megfontolások, célok 

A kutatás első részében a bérfelzárkózás – mint a piac spontán folyamatainak eredménye -, valamint a bérfelzárkóztatás – a piacgazdaság körülményei közötti tudatos, befolyásoló cselekvés – működései mechanizmusát, körülményeit és lehetőségeit mutatjuk be közgazdasági szemszögből:

  i) a gazdasági, munkaerő-piaci folyamatok, 
  ii) általános gazdaság- és jövedelempolitikai (adók, járulékok stb.), fiskális stb. szabályozó eszközök, 
  iii) a költségvetési szervek bérmeghatározási rendszere, 
  iv) kormányzati elkötelezések: "a bérek közelítsenek az európai színvonalhoz?" 
  v) az összhang megteremtésének szükségessége (a bér egyrészt a lakossági jövedelmek (keresetek, nyugdíj nagysága stb.), az életszínvonal alakulásának egyik legfontosabb eleme, másrészt azonban költség, a versenyképesség, a jövedelmező gazdálkodás egyik meghatározó tényezője).

2) Nemzetközi összehasonlítás, példák 
a) múltbeli folyamatok, szabályozások, minták stb. 
Számba vesszük 6 referencia ország (Németország, Svájc, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Hollandia) és Magyarország általános kereseti viszonyait, a szállítási ágazatra, és ezen belül is a vasúti ágazatra, valamint a mozdonyvezetőkre vonatkozó adatokat az 1998-2007 közötti időszakra:

  i) bruttó átlagkereset, 
  ii) nettó átlagkereset, 
  iii) minimálbér, 
  iv) bruttó bérköltség, 
  v) foglalkoztatottak száma.

Európai bérszínvonal, európai átlagkereset statisztikailag nincs, így a következő módszerekkel hasonlítjuk össze a nemzeti kereseteket. 

A valutaparitáson számolt érték: az adott országban nemzeti valutában (például forint) megadott mutató(k) hivatalos valuta árfolyamon (például euróra) átszámított értéke. Az EU-ban általában euróban számolnak. 
Vásárlóerő-paritás: az árszínvonal különbségek kiküszöbölésére alkalmas viszonyszám. A vásárlóerő-paritáson (angol rövidítéssel: PPPs) mért mutató kiküszöböli az árszínvonal különbségeket az országok között, s azt jelöli, hogy egy bizonyos fogyasztói kosárhoz viszonyítva mennyit ér az adott ország nemzeti összterméke, GDP-je vagy átlagkeresete. 

3) A felzárkóztatás reális célja 
a) előrejelzés, javasolt felzárkóztatási időtáv 
A múltelemzés és a referencia országok példái alapján a várható hazai gazdasági folyamatok figyelembe vételével javaslatot teszünk a bérfelzárkóztatás ütemére. 

Elemzés szerzője