Skip to main content

 

A jelen kutatás tárgya az egészségügy makrogazdasági összefüggésrendszerének vizsgálata volt. A kutatása  során kiemelt feladatunk volt választ keresni a következő kérdésekre, lehetőleg adatokkal alátámasztottan, verifikálható módon:   
  • A gazdasági növekedés, a gazdasági fejlettség és a lakosság egészségi állapota között milyen kölcsönhatás áll fenn, mind a kapcsolat szorosságát, mind a kapcsolat természetét illetően. A vizsgálódás fő iránya az volt, hogy a lakosság és szorosabban véve a gazdaságilag aktív korú népesség egészségi állapota miként befolyásolja a gazdasági eredmények elérését. Nem hagyhattuk azonban figyelmen kívül a másik irányt sem, vagyis hogy a gazdaság állapotának milyen hatása van a lakosság egészségére, és az egészségi állapotnak a szerepe a munkaerő minőségi és strukturális jellemzőinek alakulásában. 
  • Érintőleges témának gondoltuk a gazdaságnak a munkaerővel kapcsolatos elvárásainak és az egészségügy fejlesztésének összefüggését, amely azonban modellalkotásunkban fontos tényezővé lépett elő. Az egészségügy működésének, fejlesztésének kölcsönhatásai a gazdasági növekedéssel részleteiben ugyan nem elemzett kérdése az anyagnak, de mint a morbiditás és a gazdasági fejlettség összefüggésének meghatározó faktora van jelen. 
  • A munkaerőként (már vagy egyáltalán) szóba nem jövő népességcsoportok egészségi állapotának jelentősége a gazdaság szempontjából.

Elemzés szerzője