Skip to main content

 

Balaton kiemelt üdülőkörzetben érintett települési és megyei önkormányzatok helye és szerepe a gazdaságfejlesztésben (2005)

Az önkormányzati és az államigazgatási rendszer átalakításának folyamata elindult, és így az egyes szintek feladatai, az intézményi feltételrendszerek és azok finanszírozása is változni fog. A szomszédsági, egycélú együttműködések mellett a gyakorlati életben kialakultak többpólusú, több területre kiterjedő, átfogó jellegű településközi kooperációk, melyek intézményesítése a továbbfejlesztés egyik eleme. A Balaton térségi önkormányzati társulások már az önszerveződés időszakában is aktívnak mutatkoztak az együttműködés terén. 
Az elemzés során átvizsgálásra kerültek a különböző szintű fejlesztési dokumentációk, amelyek egy része részleteiben is tartalmas, a célokat egyértelműen meghatározó és az azokra épülő operatív programokat jól bemutató stratégia és program. 
A gazdaságfejlesztés terén a jelenlegi jogszabályi feltételek kezdeményezővé teszik a régió területpolitikai szereplőit (az önkormányzatokat, a gazdasági szereplőket, a civil szervezeteket), ugyanakkor bizonytalan az a feltételrendszer, amelynek a keretein belül ezek az elképzelések megvalósíthatók. 
A kutatás a helyzetfeltárást követően sorra veszi az önkormányzati gazdaságfejlesztési eszköztárakat, ezek alkalmazását, alkalmazhatóságát és ezek eredményeit helyi, kistérségi, megyei és a régió szintjén. 

Elemzés szerzője