Skip to main content

A GKI-javaslat abból indul ki, hogy az adórendszerben a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheknél (adóknál és járulékoknál) vannak a legnagyobb problémák. A teljes bérköltségből (ami tartalmazza a bruttó béren felül a munkáltató által fizetett járulékokat is):

  • a teljes átlagos elvonás az átlagbér környékén jóval meghaladja az 50%-ot (a környező versenytárs országoknál ez 38-44%),
  • a jövedelem növekményénél az elvonás az átlagjövedelem háromnegyedétől hosszú ideig meghaladja a 70%-ot (ezzel valószínűleg elsők vagyunk Európában) és ezen belül a befizetés közel feléhez már semmilyen szolgáltatás nem kapcsolódik.

Egyidejűleg a foglakoztatás közteherviselési rendszere:

  • hihetetlenül és feleslegesen bonyolult,
  • elképesztően drágítja a közepes és magasabb képzettségűek legális foglakoztatását,
  • egyszerre oka és következménye a széleskörű szürke és fekete foglalkoztatásnak.

Ezért a GKI-javaslat e problémák enyhítésére, megoldására koncentrál. Szerintünk az adócsökkentésre rendelkezésre álló fiskális forrásokat erre célszerű fordítani. (Nem vitatva más korrekciók szükségességét.) 

A GKI-javaslat megvalósításához hozzátartozik:

  • erős fehérítési nyomás és konkrét lépések mind az alkalmazottaknál, mind a munkáltatóknál, mind pedig az önfoglalkoztatottaknál; a szociális támogatások egy részének ezt segítő átalakítása; a készpénzforgalom további korlátozása, stb.;
  • a mentességek és a kedvezmények szűkítése;
  • az adminisztrációs terhek számottevő mérséklése;

de ezekkel nem foglalkozunk részletesen. 

Elemzés szerzője