Skip to main content


A vállalati konjunktúra – hitel – kockázat felmérés egy olyan keresztmetszeti vizsgálat, amely egy időszakban (2007. IV. negyedévében) térképezi fel a vállalati szektor konjunkturális kilátásait, hitelfelvételi terveit és kockázatainak nagyságát. A felmérést kérdőíves formában, telefonon végeztük A mintavétel során biztosítottuk a minta vállalati méret és ágazat szerinti reprezentativitását. A konjunktúrával és az üzleti kockázatokkal kapcsolatos kérdéseinkre 1-től 5-ig terjedő skála segítségével kaptuk meg a válaszokat. A konjunktúrával kapcsolatban 6, az üzleti kockázattal kapcsolatban 3 kérdést tettünk fel. A válaszokat -100-tól 100-ig terjedő skálára transzformáltuk. Az EU harmonizált módszertana is ezt az eljárást követi a konjunktúra kutatások során. A kérdések alapján előállított 6 ill. 3 mutatót használtuk fel a konjunktúra és a kockázati index kiszámítására, amelyeket a mutatók átlagolásával kaptunk. A mutatók összevonása indokoltságának alátámasztására faktoranalízist végeztünk. Az eredeti 9 változót ? előzetes várakozásainknak megfelelően – két változóba (faktorba) tudtuk összesűríteni. A mutatókat ágazatok és vállalati méret szerint számítottuk ki, s ezek egy időpontra vonatkozóan álltak rendelkezésünkre. A mutatókból következtethettünk az ágazatok egymáshoz viszonyított helyzetére a konjunktúra (termelés, rendelésállomány, készletek, árbevétel, létszám), a kockázatok (fizetési nehézségek, csődök, lejárt tartozások) egyes dimenziói és más kérdések tekintetében egyaránt. A felmérés eredménye segítségével a vállalati méret szerint is értékelhettük a vállalati szektor pozíciójának egyes dimenzióit. A mutatók továbbá lehetőséget nyújtottak a bank által alkalmazott modellek többletinformációval való ellátására, így a vállalatok ágazat és méret szerinti konjunkturális és kockázati kilátásai pontosíthatóak voltak.

Elemzés szerzője