Skip to main content

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2011. január elején felmérést végzett a 250 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű cégek körében, akik az összes hazai vállalkozást létszám alapján (1 millió 300 ezer fő) 63%-ban reprezentálják.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2011. január elején felmérést végzett a 250 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű cégek körében, akik az összes hazai vállalkozást létszám alapján (1 millió 300 ezer fő) 63%-ban reprezentálják. Az 1200 válaszadó cégvezetőtől egyebek mellett azt kérdeztük, hogy saját tapasztalatai alapján miként alakult az elmúlt egy évben a korrupció Magyarországon az állami intézmények, az önkormányzatok, valamint a vállalatok közötti kapcsolatok esetében. A korábbi kutatásaink szerint hazánkban igen nagy volumenű az intézményi korrupció, s részben ez a gátja a gyorsabb fejlődésnek.

Mindhárom vizsgált szektorra igaz, hogy az elmúlt egy év vonatkozásában a válaszadók több mint háromnegyede nem érez változást a korrupció tekintetében. A vállalatok közötti kapcsolatban egytizedük érez erősödő, kicsit több mint 6%-uk gyengülő, az önkormányzatoknál 13%-uk erősödő, 5%-uk gyengülő, míg az állami intézményeknél 18% erősödő, 6% gyengülő korrupciót. Összességében az elmúlt egy év folyamán tovább romlott az egyébként sem túl kedvező korrupciós helyzet, különösen az állami intézmények esetében.

 

A cégek megoszlása a korrupciós érzet változása szerint az elmúlt egy évben szektorok szerinti bontásban (%)

GKI;
* 250 millió forintot meghaladó árbevételű cégek

Az EU harmonizált módszertanát követve a válaszokat -100-tól 100-ig terjedő skálára transzformáltuk (melynek értelmében a „-100” a jelentősen növekvő, a „0” a változatlan, míg a „+100” a jelentősen csökkenő korrupciós érzetet testesíti meg). E módszer alapján megállapítható, hogy a cégek korrupciós érzete mindhárom szektor vonatkozásában enyhén erősödött az elmúlt egy évben,ezen belül is leginkább az állami intézményeknél.

Ágazatok szerinti összehasonlításban leginkább a gazdasági szolgáltató, a kereskedelmi és az építőipari cégek éreztek erősödő korrupciót, míg a bányászat, energiaipar cégeinek korrupciós érzete mindhárom szektor viszonylatában gyengült.

 

A cégek korrupciós érzetének változása az elmúlt egy évben az egyes ágazatokban (egyenleg)

GKI
* 250 millió forintot meghaladó árbevételű cégek

 

Kontakt: Dr. Molnár László Oldal küldése ismerősnek

Elemzés szerzője