Skip to main content

Ebben az évben – a magyar EU-elnökség véghajrába hajló előkészületei során – három kötetet jelentetünk meg.

The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union

From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy: Think European for the Global Action
Letöltés PDF változat

Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project
Letöltés PDF változat


Magyarország 2007-ben megkezdte a "stratégiai" felkészülést a 2011-es EU elnökségre. A Miniszterelnöki Hivatal megbízásából és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával összeállt egy szakértői csapat, amely 2007 szeptemberében Lillafüreden megkezdte a konferencia-sorozatát a csoportos elnökségbeli spanyol és belga szakértőkkel. Ezt további közös kutatómunka követte Madridban és Brüsszelben, majd ismét Magyarországon, a Gödöllői Kastélyban, illetve további külföldi helyszíneken.

A nemzetközi együttműködésből eddig hat angol nyelvű kötet született.

Az első kötet – The prospect of the EU team presidencies: Integrative balancing in the new member states (2008) – a csoportos elnökség, mint új intézmény jellemzésére koncentrált. A második kötet – New perspectives for the EU team presidencies: New members, new candidates and new neighbours (2008) – már a Lisszaboni Szerződés nézőpontjából elemezte a bővítés és mélyítés perspektíváit. A harmadik kötet – The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency (2009) – szükségképpen a globális válság hatásai felé fordult és a válságkezelés problémáját állította az elemzés középpontjába a csoportos elnökség stratégiája szempontjából.

Ebben az évben – a magyar EU-elnökség véghajrába hajló előkészületei során – három kötetet jelentetünk meg.

Ezek közül az első (a sorozat egészét tekintve a negyedik) kötet "Think Global – Act European (The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union, 2010)" minden szempontból kiemelkedik és különbözik az összes többi kötettől. Egyrészt ez a spanyol(Egmont)-belga(Real Instituto Elcano)-magyar(GKI) kutatói trió és egy nagy befolyású francia intézet (Notre Europe) közös kiadásában jelent meg, s összesen 14 európai vezető tanácsadó és kutató intézet javaslatait tartalmazza a spanyol-belga-magyar trió elnökség számára. A kötet nem tanulmányokat, hanem policy paper-eket, rövid elemzéseket és javaslatokat tartalmaz. Kitér az Európai Unió összes lényeges stratégiai kérdésére: így a Post Lisbon Strategy-ra, a gazdasági kormányzásra, az energia- és klímapolitikára, a migrációra, a nemzetközi biztonságra, az összes lényeges külpolitikai és EU-bővítési kérdésre, valamint az Európai Unió költségvetésére. A kötet legvégén 15 kiemelt, többségében egymondatos ajánlást tartalmaz a trió számára. A kötet összeállításában a Bruegel-től a CEPS-ig, a demosEurópa-tól az Eliamep-ig, a CER-től az SWP-ig szinte az összes nagybefolyású európai kutatóintézet részt vett. A kötetet a négy szerkesztő cég és az összes résztvevő jelenlétében, több mint 400 meghívott részvételével Brüsszelben mutattuk be. Ott voltak az EU Bizottságának vezető munkatársai, az Európai Parlament képviselői és a spanyol-belga-magyar külügyminisztériumok államtitkárai, a vitában például részt vett Mario Monti, volt biztos, az EU Bizottság elnökének személyes tanácsadója is. Óriási érdeklődés mellett több órás eszmecsere bontakozott ki a kötetben foglalt javaslatokról. A javaslatok egy része kezd megjelenni a Bizottság különböző tervezeteiben.

Az idei második, a sorozat egészét tekintve ötödik kötet – Think European for the Global Action: From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy (2010) a Lisszaboni Stratégia értékelését és az új, Európa 2020 Stratégia meghirdetését elemzi, már nagyon erőteljesen a közelgő magyar elnökség szempontjából is. A kötethez részletes tanulmányt készített Maria Joao Rodrigues asszony, az eredeti Lisszaboni Stratégia egyik fő megalkotója, az EU Bizottság elnökének tanácsadója az EU-2020 kérdéseiben. A kötet zárótanulmányát Andor László EU-biztos készítette a szociális Európa és az EU-2020 összefüggéseiről. A kötet tanulmányai nagy hangsúllyal foglalkoznak azzal, hogy Európának egy új, hatékony, hosszú távú politikai és gazdasági stratégiára van szüksége. A világ versenyképességi kihívásai, az elmúlt években óriási pusztítást okozó pénzügyi és gazdasági világválság és az Európai Unió hosszabb ideje fennálló belső ellentmondásai mind ezt követelik. Az EU-nak szüksége van egy olyan átfogó politikai keretre, amely a gazdasági növekedést, a nemzetközi versenyképességet, a tudás- és szolgáltatás-alapú, zöld és energia-takarékos fejlődést szolgálja. Ennek intézményi kerete az EU-2020. Emellett az Európai Uniónak meg kell erősítenie a hosszú távú gazdasági, pénzügyi fenntarthatóságot szolgáló politikáit is, ennek keretében modernizálnia kell a Stabilitási és Növekedési Paktumot, hatékonyabbá kell tennie a pénzügyi szektor szabályozását és ellenőrzését. Az Európai Unió jövőbeli középtávú költségvetéseinek ezeket a célokat kell szolgálnia, ami jelentős változtatást igényel a jelenlegi helyzethez képest.

A sorozat legfrissebb, hatodik (még kiadás alatt álló) kötete – Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project (2010) – a Duna Stratégia kialakulását vizsgálja, és a Zsigmond Király Főiskola "Kék Szalag" (Blue Ribbon) projektjéhez kapcsolódva több nemzetközi konferencia eredményeit összegezi. Ahogy a Rajna volt a "régi" Európa jelképe, úgy most a Duna vált az "új" Európa, az új tagállamok és a potenciális tagok együttműködése szimbólumává. A Duna Stratégia valójában egy úgynevezett funkcionális makro-régió kialakítását célozza meg a Duna mentén, a délnémet tartományoktól a Duna torkolatáig, amelyet a különféle közpolitikák szinergiája jellemez a közlekedéstől és környezetvédelemtől a gazdaságnak és az infrastruktúrának a sokoldalú fejlesztésén át a multikulturális együttműködésig. A Duna Stratégiát 2010 végéig kell kidolgoznia az Európai Bizottságnak és 2010 decemberében kell elfogadnia az Európai Tanácsnak. Különleges fontosságát számunkra az adja, hogy a Duna Stratégia elsődleges nemzeti érdekünk és a 2011 első felében esedékes magyar uniós elnökség egyik legfontosabb prioritása.

Budapest, 2010. szeptember 21.

Ágh Attila Losoncz Miklós Vértes András

Elemzés szerzője