Skip to main content

Az elmúlt években is számos kutatás, elemzés, vélemény látott napvilágot a tartaléktartási és szabályozási villamos energia piacának látható, liberalizáció utáni „jelei” alapján a nem látható okokat kutatva, gyakran figyelmen kívül hagyva e speciális piac jellegzetességeit…

Az elmúlt években is számos kutatás, elemzés, vélemény látott napvilágot a tartaléktartási és szabályozási villamos energia piacának látható, liberalizáció utáni „jelei” alapján a nem látható okokat kutatva, gyakran figyelmen kívül hagyva e speciális piac jellegzetességeit. Mindez oda vezet, hogy már a szakmai párbeszédekben is rossz irányba viszi a hangsúlyokat.

Elemzésünk egy újdonság értékű módszertani megközelítést alkalmazva matematikai-statisztikai eszközökkel törekszik arra, hogy a piaci folyamatokat értelmezze, a szereplők viselkedését bemutassa.

A kutatás központi kérdései a következők:

  • Milyen összefüggés található a kapacitás és energiadíjak meghatározásában, illetve az egyes energiadíj típusok között?
  • Mely tényezők alakítják az energiaárak alakulását a verseny jelenlétén túl?
  • A versenyzői piac milyen mértékben hagy nyomot az árakban, és ennek megfelelően mely piactípus jellemzőit hordozzák az energia aukciók?

A kutatási kérdések megválaszolásában, illetve az energiaárazás feltáró elemzésében a MAVIR által nyilvánosan is elérhető terhelési, kapacitás és szabályozási energia aukciók eredményeit használjuk fel oly módon, hogy figyelembe vesszük a piac szereplőinek magatartását egy egyensúlyi modell keretein belül.

Modellezés segítségével az erőműveket, mint ajánlattevő szereplőket vizsgáljuk, és a megfigyelhető idősorokból következtetünk a viselkedésükre, valamint a döntésüket befolyásoló tényezőkre. A klasszikus közgazdasági megfontolással ellentétes irányú megközelítés – vagyis, hogy a keretrendszer alapparamétereit és viselkedési egyenleteit becsüljük a tényadatokból – lehetőséget ad az árazás mögöttes okainak feltárására.

A feltáró elemzés részeként a becsült paraméterek figyelembevétele mellett a verseny energiaárakban megjelenő hatását is számszerűsítjük, és összevetjük fennálló árazási eljárás keretei között működő hipotetikus – racionalitást és független árazási magatartást feltételező – rendszer eredményeivel.

A viselkedési egyenleteket valamint az azok mögött meghúzódó tényezőket mélyinterjúk (kereskedők, erőművek körében, a rendszerirányító részéről) segítségével is verifikáljuk, valamint figyelembe vesszük a fennálló gazdasági és jogi környezet változását.

A kutatás eredményeként az energiapiacok között összefüggésekre mutatunk rá, valamint az árakra ható faktorokat azonosítjuk és számszerűsítjük. Ugyanakkor feltárjuk, hogy a fennálló versenyzői piac milyen mértékű egyedi sajátosságokat hordoz az elméleti (de a megismerhető tényeket figyelembevevő) árazási magatartáshoz képest.

A vizsgálatainkat kiegészítjük a monopólium vagy oligopólium adta előnyök kihasználásának modellezésével is.

Elemzés szerzője