Skip to main content

Tíz éve, 2001 elején voltak utoljára a 2011. februárihoz hasonlóan kedvezőek az üzleti várakozások. A fogyasztók is viszonylag optimisták, de várakozásaik negyedik hónapja romlanak. Mindennek eredőjeként februárban tovább emelkedett a GKI-Erste konjunktúraindex értéke.

Februárban az üzleti szférán belül a kereskedelem kivételével minden ágazatban erősödött az optimizmus. A válságot kísérő pesszimizmus 2009 tavaszán az iparban kezdett a legmarkánsabban oldódni, s az ipari várakozások javulása, ha lassult is, de azóta is tart. Februárban javult a termelési kilátások és a rendelésállományok – különösen az exportrendelések – megítélése. Az elmúlt időszaki termelés és a saját termelésű készletről alkotott vélemény azonban kissé romlott. Az építőipari bizalmi index csaknem féléves stagnálás közeli hullámzás után most számottevően emelkedett. Jelentősen javult az előző három hónap termelési színvonalának és rendelésállományának megítélése. A kereskedelmi bizalmi index értéke februárban több hónapi javulás után a januári emelkedésnél kisebb mértékben csökkent. A rendelések megítélése kedvezőbb lett, a készletszinté és az eladási pozícióé azonban romlott. A szolgáltató cégek várakozása érezhetően emelkedett. Jobb lett az üzletmenet és az előző valamint következő negyedév forgalmának megítélése is.

Az ipar kivételével minden ágazatban erősödött a foglalkoztatási szándék, különösen az építőiparban, s csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Az áremelési szándék minden ágazatban kisebb-nagyobb mértékben erősödött, miként a fogyasztók inflációs várakozása is. Az iparban nőtt a tervezett áremelés mértéke és köre, az építőiparban pedig – bár a csökkenő termelői árra számítók aránya továbbra is meghaladja a növekvő árakat valószínűsítőkét -, e két arány különbsége csökkent. A kereskedelmi cégek körében nem változott az áremelést tervezők aránya, az árnövelés átlagos mértéke azonban kissé emelkedett.  A magyar gazdaság kilátásainak megítélése minden ágazatban, különösen az építőiparban javult, a fogyasztók körében viszont érezhetően rosszabb lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke 2010. októberi csúcs óta lassan, de folyamatosan csökken. Februárban a lakosság a saját pénzügyi helyzetét lényegesen rosszabbnak, a következő egy évben várható megtakarítási képességét viszont kissé kedvezőbbnek látta, mint januárban.

 

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

2011 januárjában – az EU új ajánlásának megfelelően – a GKI a korábbi adatokat a „TEÁOR 08”-nak megfelelően újraszámította.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejező index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

A GKI konjunktúra index a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

A GKI-Erste konjunktúra-index és összetevői, 2005-2011

Forrás: a GKI felmérései


A GKI-Erste konjunktúra-index és összetevői, 1996-2011

 

 
1996.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-5,7
-4,4
-5,4
-6,3
-5,2
-4,1
-4,9
-2,8
-0,8
-0,2
0,3
-1,0
Fogyasztói bizalmi index
-45,1
-48,8
-45,9
-44,8
-50,5
-51,5
-46,8
-41,9
-42,8
-40,0
-34,9
-39,6
GKI konjunktúra-index
-15,9
-15,9
-15,9
-16,3
-17,0
-16,5
-15,8
-13,0
-11,7
-10,5
-8,8
-11,0
 
1997.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-2,0
1,6
2,5
-1,2
2,7
4,3
5,2
5,1
4,9
6,4
6,2
7,1
Fogyasztói bizalmi index
-40,0
-41,1
-39,1
-41,6
-39,4
-34,7
-33,8
-30,3
-25,6
-27,2
-23,0
-26,1
GKI konjunktúra-index
-11,9
-9,5
-8,3
-11,7
-8,3
-5,9
-5,0
-4,1
-3,0
-2,3
-1,4
-1,5
 
1998.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
5,4
4,9
5,2
8,8
7,2
6,7
7,2
4,4
2,0
-2,1
-2,9
-3,3
Fogyasztói bizalmi index
-22,0
-19,0
-15,6
-18,6
-19,9
-10,4
-8,2
-9,8
-14,1
-13,9
-16,3
-22,7
GKI konjunktúra-index
-1,7
-1,3
-0,2
1,7
0,1
2,3
3,2
0,7
-2,2
-5,2
-6,4
-8,4
 
1999.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-0,1
-4,9
-4,1
-4,5
-7,7
-8,1
-4,0
-3,8
-3,2
-1,3
-1,4
0,3
Fogyasztói bizalmi index
-22,0
-19,7
-22,8
-28,5
-29,6
-28,9
-35,5
-32,9
-30,4
-27,1
-25,5
-29,9
GKI konjunktúra-index
-5,8
-8,7
-8,9
-10,7
-13,4
-13,5
-12,2
-11,3
-10,3
-8,0
-7,7
-7,5
 
2000.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-0,2
-0,7
-2,0
3,5
5,6
4,5
4,1
3,4
2,9
3,1
5,1
3,6
Fogyasztói bizalmi index
-25,9
-28,1
-29,2
-31,2
-28,9
-30,9
-33,0
-30,4
-32,6
-29,6
-30,7
-26,6
GKI konjunktúra-index
-6,9
-7,8
-9,0
-5,5
-3,3
-4,7
-5,5
-5,4
-6,3
-5,4
-4,2
-4,2
 
2001.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
0,6
2,5
4,0
3,7
0,1
0,5
-2,2
-2,6
-4,3
-7,1
-8,2
-6,2
Fogyasztói bizalmi index
-25,2
-23,2
-23,4
-20,9
-21,2
-22,0
-19,9
-20,9
-20,7
-19,3
-16,6
-15,1
GKI konjunktúra-index
-6,1
-4,2
-3,1
-2,7
-5,4
-5,3
-6,8
-7,4
-8,6
-10,3
-10,4
-8,5
 
2002.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-6,4
-5,1
-4,0
-6,2
-1,0
-0,4
-3,1
-0,2
-1,7
-0,5
-2,1
-3,6
Fogyasztói bizalmi index
-15,6
-13,9
-5,4
-0,6
-2,1
-1,8
-1,3
0,5
-3,5
-3,5
-8,7
-7,8
GKI konjunktúra-index
-8,8
-7,4
-4,4
-4,7
-1,3
-0,8
-2,6
0,0
-2,2
-1,3
-3,8
-4,7
 
2003.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-6,8
-6,9
-7,2
-6,7
-7,4
-7,2
-4,1
-4,8
-7,7
-6,3
-1,8
-3,3
Fogyasztói bizalmi index
-12,0
-21,9
-22,5
-19,2
-21,4
-23,5
-25,1
-32,7
-32,4
-32,3
-31,0
-31,1
GKI konjunktúra-index
-8,2
-10,8
-11,2
-9,9
-11,1
-11,4
-9,6
-12,1
-14,1
-13,0
-9,4
-10,5
 
2004.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-5,0
-4,9
-3,6
0,0
-3,2
-1,2
-4,7
-3,4
-3,2
-7,1
-11,2
-8,4
Fogyasztói bizalmi index
-34,6
-34,9
-35,3
-33,8
-29,1
-26,0
-26,7
-27,7
-25,8
-26,3
-26,1
-24,3
GKI konjunktúra-index
-12,7
-12,7
-11,9
-8,8
-9,9
-7,6
-10,4
-9,7
-9,1
-12,1
-15,1
-12,5
 
2005.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-8,5
-10,7
-11,6
-12,4
-13,1
-13,0
-10,0
-9,9
-5,2
-5,0
-5,2
-7,0
Fogyasztói bizalmi index
-21,7
-22,5
-26,0
-30,9
-32,7
-35,2
-28,9
-27,8
-26,1
-27,8
-23,4
-18,7
GKI konjunktúra-index
-11,9
-13,8
-15,4
-17,2
-18,2
-18,7
-14,9
-14,6
-10,6
-10,9
-9,9
-10,0
 
2006.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-5,1
-5,8
-4,0
-1,4
-1,4
-4,4
-5,1
-7,8
-4,9
-4,4
-4,2
-5,9
Fogyasztói bizalmi index
-16,3
-10,3
-11,8
-11,4
-24,4
-43,3
-48,2
-46,9
-51,1
-49,2
-51,8
-53,1
GKI konjunktúra-index
-8,0
-6,9
-6,1
-4,0
-7,4
-14,5
-16,3
-18,0
-16,9
-16,0
-16,5
-18,2
 
2007.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-3,6
-4,8
-2,7
-4,6
-4,2
-3,6
-4,6
-4,6
-5,6
-10,8
-5,7
-6,5
Fogyasztói bizalmi index
-53,8
-53,7
-51,9
-52,0
-51,3
-48,0
-47,7
-47,2
-49,3
-51,0
-53,6
-47,1
GKI konjunktúra-index
-16,7
-17,5
-15,5
-16,9
-16,5
-15,1
-15,8
-15,7
-17,0
-21,2
-18,1
-17,1
 
2008.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-9,6
-7,6
-8,1
-11,8
-7,7
-9,1
-8,2
-9,0
-9,8
-15,0
-25,0
-28,1
Fogyasztói bizalmi index
-47,8
-47,6
-52,4
-55,4
-52,3
-46,1
-42,9
-43,5
-42,5
-54,0
-56,7
-60,8
GKI konjunktúra-index
-19,5
-18,0
-19,7
-23,2
-19,3
-18,7
-17,2
-18,0
-18,3
-25,2
-33,2
-36,6
 
2009.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-30,3
-33,9
-37,4
-36,3
-29,0
-28,9
-24,7
-22,2
-22,1
-17,8
-19,1
-15,9
Fogyasztói bizalmi index
-66,1
-68,5
-70,0
-72,3
-68,3
-64,3
-63,1
-59,8
-56,9
-50,8
-51,9
-50,1
GKI konjunktúra-index
-39,6
-42,9
-45,8
-45,7
-39,2
-38,1
-34,7
-32,0
-31,2
-26,4
-27,6
-24,8
 
2010.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
-14,1
-13,7
-10,5
-10,3
-8,9
-9,5
-7,1
-4,7
-6,7
-5,2
-3,1
-1,8
Fogyasztói bizalmi index
-49,1
-47,5
-41,2
-37,0
-28,7
-23,4
-29,3
-23,4
-25,0
-20,6
-20,8
-24,1
GKI konjunktúra-index
-23,2
-22,5
-18,4
-17,3
-14,0
-13,1
-12,8
-9,5
-11,5
-9,2
-7,7
-7,6
 
2011.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Üzleti bizalmi index
0,5
2,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogyasztói bizalmi index
-25,8
-27,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GKI konjunktúra-index
-6,3
-5,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemzés szerzője