Skip to main content

A magyar hosszútávú makrogazdasági pályára ható tényezők (világgazdaság, gazdaságpolitika stb.) bemutatását követően a múltbeli trendek és a várható folyamatok alapján 2015-ig szóló makrogazdasági pályát határozunk meg.

A prognosztizált mutatók:

 • GDP

 • Egyéni fogyasztás
 • Közösségi fogyasztás
 • Beruházás
 • Áruk és szolgáltatások exportja
 • Áruk és szolgáltatások importja
 • Ipari termelés (GDP)
 • Infláció
 • Lakosság reáljövedelme
 • Ebből: reálkeresetek
 • Foglalkoztatottság
 • Munkanélküliségi ráta

A megyei szintű gazdasági és jövedelmi prognózis a makrogazdasági folyamatok területi „lebontásából” adódik. A „történelmileg kialakult” adottságok (főváros-vidék, nagyváros-agglomeráció, nyugat-kelet dimenziók mentén) és az ebből adódó területi differenciák esetleges továbbélésére, vagy megváltozására vonatkozó feltételezésekkel, jövedelmi-gazdasági-demográfiai összefüggések bemutatásával határozzuk meg megyei szinten a fejlődési potenciált.

A megyei szinten prognosztizált mutatók:

 • GDP
 • egy lakosra jutó GDP
 • vásárlóerő (reálkeresetek, egyéb jövedelmek)
 • egy főre jutó vásárlóerő
 • munkanélküliek száma, aránya
 • foglalkoztatottak száma, aránya
 • lakónépesség száma
 • munkaképes korú lakónépesség száma

 

Elemzés szerzője