Skip to main content

2012. szeptember 21.-én Szarvas adott helyszínt a magyar gazdaság néhány, a fenti címben megjelölt témájával foglalkozó konferenciának. Megrendezésére Szarvas város Önkormányzata, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság Békés megyei szervezete vállalkozott, védnökei dr. Latorcai János és dr. Ujhelyi István az Országgyűlés alelnökei, prof. dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke voltak. Az előadásokat a tárgykörben illetékes intézmények vezetői, s a téma ismert kutatói – dr. Latorcai János és dr. Ujhelyi István az Országgyűlés alelnökei, Őexcellenciája Roman Kowalski lengyel nagykövet, Arnold Mihály, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alelnöke, dr. Gajdos Róbert, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és még sokan mások – tartották.

Az előadók egybehangzóan emelték ki, hogy a magyar gazdaság fejlődése elképzelhetetlen a termelőszféra versenyképességének a javítása, a szellemi tőke jobb hasznosítása nélkül. A nagy nemzetközi összehasonlítások szerint versenyképességi pozícióink az elmúlt bő tíz évben jelentősen romlottak. Egyes ágakban az elavuló termékek, másutt az anyag-és energiaigényes, pazarló termelési és beruházási folyamatok, a gyenge marketing, s ezeknél is szélesebb körben a bürokrácia jelentősen fogja vissza a vállalatok dinamizmusát. Az elmúlt évtizedben tartott négy hasonló témájú konferencia hagyományait követve reflektorfénybe kerültek továbbá a versenyképességi gondok és a versenyt torzító korrupció összefüggései, valamint a korrupció ellenes küzdelem lehetőségei is.

A délelőtti szekció a versenyképesség javítás nemzetközi tapasztalataira koncentrált. Az előadók – politikai álláspontjuktól függetlenül – példamutatónak ítélték, hogy a versenyképesség a fejlett gazdaságokban alapvetően a vállalati szférában dől el. Az USA-ban a kormányzat a verseny tisztaságának az ellenőrzését – ennek keretében a korrupció feltárását és szigorú szankcionálását – ítéli fő feladatának. Az elmúlt években kifejezetten sikeres lengyel gazdaságban hasonló koncepció érvényesül, s hatékonynak bizonyult a párt-finanszírozás és a lobbi-tevékenység szabályozása, a Központi Korrupció-ellenes Iroda (CBA) létrehozatala, kiemelten az aktuális állami döntéshozók szigorú ellenőrzése is. A hatalmas kínai piacon azonban az exportőröknek az európaitól merőben eltérő üzleti környezettel kell számolniuk, itt az eredményesség fő záloga a kínai hagyományok ismerete, követése, illetve a személyi kapcsolatok építése lehet.

A délutáni szekció részleteiben vizsgálta meg a magyar „jó gyakorlat” egyes szakmai elemeit. Kiemelésre került, hogy csak a jól vezetett – a cég tevékenységéhez is, a menedzsmenthez is értő, s barátságos munkahelyi légkörben működő – vállalatok lehetnek versenyképesek. Az illetékes állami szervek, így a Közbeszerzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és az Adóhivatal pedig törekszenek őrizni a verseny tisztaságát, fokozzák például erőfeszítéseiket a bürokrácia és a korrupció visszaszorítására.

Mindezek során a végig jó hangulatú konferencia az előadók közti hatékony tapasztalatcsere fórumává is vált, s jelentősen gazdagíthatta a hallgatóság ismereteit. Köszönjük a lehetőséget Babák Mihály úrnak, Szarvas polgármesterének.

D.Sc. Papanek Gábor, professzor emeritus

a szervező bizottság elnöke

Elemzés szerzője