Skip to main content

A Friedrich Ebert Stiftung támogatásával készült kiadvány a legfrissebb
statisztikai adatokra támaszkodva a teljesség igénye nélkül mutatja be
Magyarország visegrádi országokhoz (közvetlen versenytárs országok),
valamint Ausztriához (ún. benchmark ország) és az Európai Unió átlagához
viszonyított pozícióját, ábrázolja és értékeli az elmúlt 15-20 év során
bekövetkezett változások irányát és mértékét.

A kiadvány letölthető itt

Vértes Andrásnak a kiadvány bemutatóján elhangzott zárszava

Elemzés szerzője