Skip to main content

A 2023. augusztus elsejei adatok szerint 659 tartósan (6 hónapnál hosszabb ideje) betöltetlen háziorvosi praxis volt Magyarországon (június elsejéhez képest 27-tel nőtt e szám), összesen 517 településen/kerületben.

Ebből 182 felnőtt, 153 gyermek, illetve 324 vegyes praxis volt. Megyék szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vezet 73 üres praxissal, majd Budapest és Pest következik 56-tal, illetve 51-gyel. Vagyis a mintegy 6500 praxis közül minden tizedik betöltetlen. A tartósan betöltetlen praxisok 2019 után váltak tömegesen betöltetlenné, tehát a korábban is fennálló probléma ettől kezdve inkább eszkalálódott. Mindezt annak ellenére, hogy a praxisjog eladható és hitelt is fel lehet venni a vásárlásra.

A KSH adatai szerint 2021-ben 5807 orvos praktizált az alapellátásban, 4473 háziorvos, illetve 1334 házi gyermekorvos. A háziorvosok száma az ezredforduló óta 13%-kal, a házi gyermekorvosok száma 15%-kal csökkent. A csökkenés igazán 2010 után gyorsult fel, 2010 és 2021 között a háziorvosok létszáma 9%-kal, a gyermekorvosoké 13%-kal csökkent. (Eközben a népesség 4%-kal, a gyermekek száma pedig 5%-kal esett vissza). A jelzett folyamatok következtében egyre több lakos jut egy háziorvosra, ill. házi gyermekorvosra. 2000 és 2021 között szinte egyenletesen (összességében 19%-kal) emelkedett az egy háziorvosra jutó ellátandók száma, míg a gyermekorvosok esetében a kedvezőtlen tendencia 2012 után indult be, azóta 13%-kal emelkedett e mutató értéke.

Ha hiányzik valahonnan az állandó háziorvos, az nem azt jelenti, hogy teljesen ellátatlanul marad a lakosság, csak nehezebben férhetnek hozzá az alapellátáshoz. Ilyenkor helyettesítéssel oldják meg, hogy egy település vagy városrész se maradjon ellátatlanul. A helyettesítés rendszerint azzal jár, hogy kevesebb ideig tud ott rendelni a helyettesítő orvos, vagy messzebb lévő településre kell utazniuk a betegeknek. Tehát az eredeti praxisban is romlik a betegek ellátása, mivel a háziorvos túlterheltsége növekszik.

A háziorvosok körében jelentős az elöregedés, azaz a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás, melyet a háziorvosok korfája szemléltet. 2023. februárban 56%-uk 60 éves vagy idősebb volt, míg mindössze 1,4%-uk volt 35 éves vagy fiatalabb. Mindez azt jelenti, hogy a háziorvosi szakmának nincs meg az utánpótlása, ami jelentős ellátási problémákat vetít előre 10-15 éves távlatban. 5-6 éven belül várhatóan a megmaradt háziorvosok elsöprő többsége lesz már a nyugdíjkorhatár felett. Tovább tetézi a problémát, hogy az új ügyeleti rendszer, mely további terhet ró a háziorvosokra, illetve a szűkös praxisfinanszírozás is a nyugdíj felé tereli a már amúgy is korhatár feletti állományt.

Forrás: KSH, GKI

Tanulmány letöltése

 

Elemzés szerzői

  • Udvardi Attila

    Kutatási terület: A lakosság jövedelmi, fogyasztási és megtakarítási szokásaival foglalkozik, megvizsgálva azoknak a gazdaság egészére gyakorolt hatásait.

  • dr. Molnár László

    Kutatási terület: Régiónkénti különbségekkel, a környezetvédelem aktuális kihívásaival és a munkaerő-piaci trendekkel foglalkozik.