Skip to main content

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint márciusban az üzleti világ és a lakosság is kissé kedvezőbb kilátásokról számolt be, mint tette azt februárban. Így a GKI konjunktúraindexe 3 ponttal tudott emelkedni. A cégek foglalkoztatási szándékai nem változtak érdemben, áremelési tervei valamelyest enyhültek. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága nem változott az előző hónaphoz képest.

A GKI konjunktúra index, ami a vállalati és lakossági kilátások összefoglaló mutatója, a februári 3 pontos esés után, márciusban 3 ponttal nőtt – azaz értéke lényegében visszatért az év eleji szintre. A tárgyhavi javuláshoz a fogyasztók és az üzleti világ azonos mértékben járult hozzá: a GKI üzleti és fogyasztói bizalmi index is 3-3 pontot hízott. Márciusban az iparban és az építőiparban következett be érezhetően kedvező változás (6, illetve 2 pontos emelkedés), az üzleti szolgáltatók esetében nem változott a kép, míg a kereskedelemben kissé romlott (2 pontos esés). Az iparban a teljes rendelésállomány megítélése a februárinál lényegesen nagyobb elégedettséget tükröz, s a következő három hónapban várható termelési kilátás is érdemben javult. Ugyanakkor a saját termelésű készletek szintje lényegében nem változott. Az építőiparban a rendelésállomány értékelése érezhetően javult, de a foglalkoztatási várakozások óvatosabbak lettek. A kereskedelemben az előző három hónap üzletmenetével való elégedettség kissé romlott, s a készletek is duzzadtak, de a következő három hónapban várható megrendelések értékelése kedvezőbb lett. A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése érdemben javult, de a következő három hónapra vonatkozó forgalmi várakozás, illetve a foglalkoztatási tervek kissé romlottak.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága márciusban sem változott érdemben, a létszám bővítését és csökkentését tervezők aránya nagyjából megegyezik. A derűlátók alkotják a többséget az iparban és az üzleti szolgáltatások területén, míg az építőiparban a borúlátók. Az üzleti szféra összesített áremelési tervei márciusban csökkentek, különösen a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága lényegében nem változott.

A GKI fogyasztói bizalmi indexének márciusi emelkedése belesimul a mintegy másfél éve tapasztalható pozitív trendbe. E hónapban a lakosság mind az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét, mind az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét javulónak értékelte februárhoz képest. Ugyanakkor a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése nem változott. A lakosság inflációs várakozása valamelyest emelkedett, s a munkanélküliek számának várható alakulása tekintetében is némi romlás következett be.

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az Európai Bizottság módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltató szektor, illetve a lakosság (a fogyasztók) várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a fogyasztói bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

Az üzleti bizalmi index az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató bizalmi index súlyozott átlaga. Az ipari bizalmi index a vállalkozások rendelésállományának és készleteinek megítélése, valamint a termelési várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból adódik. Az építőipari bizalmi index a rendelésállomány megítélése és a foglalkoztatási várakozások átlaga. A kereskedelmi bizalmi index az üzletmenet és a készletszint megítélése, illetve a forgalmi várakozások átlaga. A szolgáltatói bizalmi index az üzletmenet megítélése, illetve a forgalmi és foglalkoztatási várakozások átlaga.

A fogyasztói bizalmi index a háztartások pénzügyi helyzetének megítélését az elmúlt 12 hóban, a pénzügyi kilátásokat a következő 12 hónapra vonatkozóan, az ország gazdasági helyzetének várt alakulását, illetve a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kilátásokat firtató kérdésekre adott válaszokból számított egyenleg-mutatók számtani átlaga.

A GKI szezonálisan kiigazított adatokat közöl, azaz a megfelelő matematikai módszerrel kiszűri a szezonális hatások – például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés – okozta eltéréseket.

Teljes tanulmány letöltése

Elemzés szerzői

  • dr. Karsai Gábor

    Kutatási terület: A makrogazdaság és gazdaságpolitika elemzésén túl a belkereskedelemmel is foglalkozik, megvizsgálva a kereskedelmi politikák hatásait és azoknak a gazdaságra gyakorolt befolyását.

  • Petz Raymund

    Kutatási terület: Az építőipar és az ingatlanpiac aktuális trendjeivel foglalkozik, emellett pedig a konjunktúra-kutatás és a matematikai-statisztikai modellezés terén is aktív.