Skip to main content

A Magyar Posta közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozását támogató kutatás célja az Elektronikus Dokumentum Menedzsment és a mobilkommunikációs alkalmazások területén megvalósuló üzleti modellek tesztelése, a kereslet-kínálat becslése és előrejelzés készítése matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával.

A Magyar Posta közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozását támogató kutatás célja az Elektronikus Dokumentum Menedzsment (továbbiakban: EDM) és a mobilkommunikációs alkalmazások területén megvalósuló üzleti modellek tesztelése, a kereslet-kínálat becslése és előrejelzés készítése matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával.

A kutatás eredményei:

  Elektronikus Dokumentum Menedzsment

  • mely belső és/vagy külső kommunikációhoz kapcsolódó dokumentumok kezelése során merül fel az EDM igénye a vállalati szektorban;
  • az EDM (dokumentum előállítás, kezelés, selejtezés) mely részeire (digitalizálás, karakterfelismerés, transzformálás, metaadat-kezelés, verziózás, elektronikus tárolás, visszakeresés, archiválás, végső törlés) mely ágazatokban (TEÁOR betű) és méretkategóriákban milyen fizetőképes igény mutatkozik;
  • az EDM mely részeit, mely területeken, milyen körben alkalmazzák már ma is;
  • milyen technikai feltételek (formátum, együttműködő alkalmazások, hitelesítés stb.) és egyéb szolgáltatások mellett (tartalomelemzés) veszik már jelenleg is, illetve vennék igénybe;
  • mennyit lennének hajlandóak fizetni ezekért a szolgáltatásokért, s ez alapján mekkora ezen piac mérete (forintban), növekedésének előrejelzése;
  • megbízható(bb)nak érzik-e a Magyar Posta megjelenését ezen a piacon a jelenlegi szereplőkkel szemben, nyitottak-e az együttműködésre.

  Mobilkommunikációs alkalmazások

  • mely (hagyományos) postai szolgáltatások (pl. egyedi képeslap, távirat, bérmentesítés) mobilkommunikációs eszközökön való hozzáférésére mutatkozik fizetőképes igény a lakosság és a vállalatok körében;
  • milyen összetételű potenciális vevőkörnek, milyen új, újszerű (pl. banki) szolgáltatásokkal, kiegészítésekkel (pl. nyomonkövetés) együtt célszerű nyújtani a potenciális postai szolgáltatásokat a mobilkommunikáció területén;
  • a potenciális keresletet adó lakosság demográfiai-foglalkoztatási-jövedelmi, illetve a vállalatok (méret, ágazat, tőkeellátottság, árbevétel, nyereség stb.) jellemzőinek bemutatása, és ezen jellemzők szerinti piaci potenciál meghatározása.

Elemzés szerzője