Skip to main content


Tanulmányunk célja az életjáradékkal szorosan összefüggő gazdasági folyamatok hosszú távú (2015-ig tartó) alakulásának prognosztizálása. Közvetlen előzménye pedig a GKI Gazdaságkutató Zrt. által a 2007. év elején készített azonos című, azonos tárgyú elemzés (a továbbiakban alaptanulmány), illetve ennek 2007. végén történt aktualizálása. Az alaptanulmányban számba vettük a demográfiai, a pénz- és lakáspiaci folyamatokat, áttekintést nyújtottunk ezek alakulásáról és fejlődésük sajátosságairól, a ható tényezők mibenlétéről. Ezek alapján kerültek megfogalmazásra hosszú távú (a demográfiai folyamatok esetében 2050-ig, a többi esetben 2015-ig szóló) prognózisok. 

A 2007. őszén készített aktualizált változat szerzői a köztes időszak fejleményeinek fényében gondolták újra a prognózisokat – a demográfiai előrejelzés kivételével, amely jellegéből adódóan nem szorult frissítésre. (Egyrészt azért nem, mert a népesedés nagy tehetetlenségű, viszonylag lassan változó folyamat, másrészt azért, mert az alaptanulmány elkészülte óta nem jelentek meg olyan pótlólagos információk, amelyek más megvilágításba helyeznék a népesedési folyamatokat.) 

A jelen elemzés mindenben követi a 2007. őszi aktualizálást. Ez most sem más, mint a korábbi anyag frissített, újragondolt változata. Tudásbázisunk az egy esztendővel korábbinál szélesebb, hiszen pótlólagos, az eltelt egy évben megjelent információkra támaszkodhatunk. Az alaptanulmány és a frissítés során kikristályosodott alapvető következtetéseinket – rövidítve – most is közöljük, s kiemelten foglalkozunk a 2008. év fejleményeivel. Ezek közül is általában azokat mutatjuk be részletesebben, amelyek alapján a korábbi prognózisokat módosítottuk. Most sem foglalkozunk a demográfiai folyamatok felülvizsgálatával. 

Az alkalmazott módszerek és eljárások köre nem változott, ezért ezek újbóli közlésétől eltekintünk. 

Tanulmányunk szöveges részében először – nagyon tömören – a makrogazdasági fejlődésre vonatkozó meggondolásainkat, azaz másképpen fogalmazva a hosszú távú előrejelzések megfogalmazásakor szem előtt tartott feltételezéseket mutatjuk be. Ezután a pénzpiaci majd a lakáspiaci folyamatok várható jövőbeni alakulását körvonalazzuk. A számszerű prognózisokat a mellékelt Excel-fájlok tartalmazzák. 

Elemzés szerzője