Skip to main content

Az önkormányzatok speciális gazdálkodási, finanszírozási helyzete, a szektor kockázatainak erősödése folyamatos figyelmet igényel a banki szolgáltatások pozícionálása során. A 2007. év végi felmérés folytatása lehetővé tette e szegmens piaci potenciáljának becslését is.

Az önkormányzatok speciális gazdálkodási, finanszírozási helyzete, a szektor kockázatainak erősödése folyamatos figyelmet igényel a banki szolgáltatások pozícionálása során. A 2007. év végi felmérés folytatása lehetővé tette e szegmens piaci potenciáljának becslését is. Reprezentatív (település típus, megye szerint) mintán végzett részletes elemzéssel információt szolgáltattunk az alábbi témakörökben: 

 

 

 • Az önkormányzatok milyen célokra, mekkora külső forrásokat (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás stb.) szándékoznak igénybe venni?
 •  

   

 • Milyen az önkormányzati szektor banki piaci potenciálja?
 •  

   

 • Milyen az önkormányzatok gazdálkodásának szerkezete? Mi jellemzi területi egységenként, településtípusonként a kedvezőbb és a rosszabb helyzetben lévő önkormányzatok gazdálkodását?
 •  

   

 • A pénzügyi fenntarthatóság elve mely esetekben kérdőjeleződhet meg?
 •  

   

 • Milyen az önkormányzatok pénzintézeti preferenciája?
 •  

   

 • Milyen egyéb banki szolgáltatásokra lehet igény az önkormányzatok részéről? 

  A kutatás eredményei alapján a pénzintézetek számára nagyobb pontossággal nyílik lehetőség e szektor üzleti tervének kidolgozására. 

  A kutatás módszertana 

  A kutatás során primer adatfelvétel keretében felmérjük az összes, mintegy 3150 helyi önkormányzatnak a banki szolgáltatások pozícionáláshoz és a kockázatértékeléshez szükséges gazdálkodási jellegzetességét. 

  A kérdőíves felmérés eredményeiből hosszabb távú tendenciákra is rálátást kapunk. 
  A reprezentatív minta lehetővé teszi, hogy a bank saját területi felosztása alapján is végezzünk összehasonlításokat (pl. kockázati különbségeket). 

 •  

  Elemzés szerzője