Skip to main content

A GKI negyedévente szervez felmérést a lakosság lakásvásárlási, illetve felújítási és korszerűsítési terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezése céljából. A jelen, 2023. októberi megkérdezés során – csakúgy, mint a korábbiakban – az elemzett lakossági minta 1000 fős; nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív.

 

A lakosság lakásfelújítási és korszerűsítési szándékai a következő egy évben, 2019-2023
(százalék)

A lakóingatlanukra a felmérést következő egy évben nagyobb összeget költeni kívánó háztartások száma 2022 közepén érte el a csúcsot. Az Otthonfelújítási program 2022 végéig jelentős összegekkel támogatta a gyereket nevelő családok lakásfelújítását, illetve korszerűsítését. E program kifutása a lakossági terveket alaposan megnyirbálta: 2023 elejére jelentősen visszaestek az ilyen irányú kilátások. Ugyanakkor a lakossági szándékok e program előtti időszakhoz (2019-2020) képest még így is erőteljesebbek. Ezt valószínűleg ösztönzi a nagyobb, korszerűtlenebb és kevésbé energia-hatékony lakóingatlanok megemelkedett rezsiköltsége is.  A 2023. októberi megkérdezés adatai szerint a háztartások 4,3%-a biztosan nagyobb összeget kíván költeni a következő egy évben lakóingatlanára, míg 20,5%-uk valószínűleg ugyanezt teszi. Egy negyedévvel korábban ugyanez a két arány 6,7 és 18,5% volt. Azaz a biztosan vagy valószínűleg felújító családok aránya nem sokat változott az előző felméréshez képest, de ezekben a tervekben egyfajta elbizonytalanodás érezhető: a biztosan felújítást tervezők aránya szignifikánsan csökkent, a csak valószínűleg ugyanerre törekvőké ugyanakkor emelkedett.

Az életkor előrehaladásával párhuzamosan csökken a felújítási szándék: míg a 30 év alattiak körében 9% a biztosan, 22% a valószínűleg felújítást, korszerűsítést tervezők aránya, addig a 60 év felettiek esetében ez a két arány 2 és 14%. Az egyes településtípusok között ebben a tekintetben nincs nagy különbség. Az ország központi és dunántúli területein lakók jóval nagyobb arányban számoltak be felújítási tervekről, mint a keleti régiókban élők.

Teljes tanulmány letöltése

Elemzés szerzője

  • Petz Raymund

    Kutatási terület: Az építőipar és az ingatlanpiac aktuális trendjeivel foglalkozik, emellett pedig a konjunktúra-kutatás és a matematikai-statisztikai modellezés terén is aktív.