Skip to main content

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint februárban az üzleti várakozások csak hibahatáron belül változtak, de a lakossági kilátások, a kiugróan kedvező januári adat után, jelentősen romlottak. Így a GKI konjunktúraindexe 3 ponttal csökkent januárhoz képest. A cégek foglalkoztatási szándéka nem változott érdemben, míg áremelési terve valamelyest enyhült. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága 13 havi mélypontra esett vissza.

 

A GKI konjunktúra index – a januári bő 2 pontos emelkedés után – februárban 3 ponttal csökkent, s ezzel értéke lényegében visszatért tavaly év végi szintjére. Az üzleti szektor hangulata februárban sem javult, sőt, a GKI üzleti bizalmi index hibahatáron belül, de csökkent. Az idei második hónapban az iparban és az építőiparban következett be érezhető negatív változás (2, illetve 4 pontos esés), viszont a kereskedelemben és az üzleti szolgáltatók esetében derűsebb lett a kép (4, illetve másfél pontos emelkedés). Az iparban a teljes rendelésállomány megítélése a januárinál kisebb elégedettséget tükröz, s a következő három hónapban várható termelési kilátás is valamelyest romlott, miközben a saját termelésű készletek szintje alig változott. Az építőiparban a rendelésállomány értékelése és a foglalkoztatási várakozások is negatív irányba változtak. A kereskedelemben nőtt az előző három hónap üzletmenetével való elégedettség, apadtak a készletek és a következő három hónapban várható megrendelések megítélése is javult. A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése érezhetően romlott, de a következő három hónapra vonatkozó forgalmi várakozás lényegesen javult januárhoz képest, miközben a foglalkoztatási tervek alig változtak. Ez az egyetlen igazán optimista ágazat.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága februárban sem változott érdemben, a létszám bővítését és csökkentését tervezők aránya érdemben nem különbözik egymástól. A derűlátók alkotják a többséget a kereskedelem és az üzleti szolgáltatások területén, míg az iparban és az építőiparban a borúlátók. Az üzleti szféra összesített áremelési tervei – kéthavi erősödés után – februárban némileg csökkentek, de a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban valamelyest erősödtek. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága érezhetően kedvezőtlenebbé vált, s így e mutató 13 havi mélypontjára esett.

A GKI fogyasztói bizalmi index – a decemberi és januári emelkedés után – februárban erős negatív korrekciót produkált. Az index februári értéke – a januári kiugrás után – belesimul a közel másfél éve tartó pozitív trendbe.  Februárban a lakosság mind az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét, mind a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait az előző hónaphoz képest erősen romlónak értékelte, valamint a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is kedvezőtlenebb lett az előző havinál. A válaszadók jóval kedvezőtlenebbnek látták az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is. A lakosság inflációs várakozása viszont valamelyest csökkent az év első hónapjához képest, és az emberek kevésbé tartanak a munkanélküliségtől, mint tették azt januárban.

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az Európai Bizottság módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltató szektor (ez utóbbiban – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások nem szerepelnek a vizsgáltak között), illetve a lakosság (a fogyasztók) várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a fogyasztói bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

Az üzleti bizalmi index az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató bizalmi index súlyozott átlaga. Az ipari bizalmi index a vállalkozások rendelésállományának és készleteinek megítélése, valamint a termelési várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból adódik. Az építőipari bizalmi index a rendelésállomány megítélése és a foglalkoztatási várakozások átlaga. A kereskedelmi bizalmi index az üzletmenet és a készletszint megítélése, illetve a forgalmi várakozások átlaga. A szolgáltatói bizalmi index az üzletmenet megítélése, illetve a forgalmi és foglalkoztatási várakozások átlaga.

A fogyasztói bizalmi index a háztartások pénzügyi helyzetének megítélését az elmúlt 12 hóban, a pénzügyi kilátásokat a következő 12 hónapra vonatkozóan, az ország gazdasági helyzetének várt alakulását, illetve a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kilátásokat firtató kérdésekre adott válaszokból számított egyenleg-mutatók számtani átlaga.

A GKI szezonálisan kiigazított adatokat közöl, azaz a megfelelő matematikai módszerrel kiszűri a szezonális hatások – például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés – okozta eltéréseket. A most közölt múltbéli adatok a korábban publikáltaktól eltérőek, mivel évente egyszer (januárban) sor került a szezonálisan kiigazított adatok revíziójára.

Teljes tanulmány letöltése

Elemzés szerzői

  • dr. Karsai Gábor

    Kutatási terület: A makrogazdaság és gazdaságpolitika elemzésén túl a belkereskedelemmel is foglalkozik, megvizsgálva a kereskedelmi politikák hatásait és azoknak a gazdaságra gyakorolt befolyását.

  • Petz Raymund

    Kutatási terület: Az építőipar és az ingatlanpiac aktuális trendjeivel foglalkozik, emellett pedig a konjunktúra-kutatás és a matematikai-statisztikai modellezés terén is aktív.