Skip to main content

A GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2.) Igazgatósága értesíti a T. Részvényeseket, hogy 2024. május 27. (hétfő) napján 10:00 órára évi rendes Közgyűlést hív össze.

A Közgyűlés helye: 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. tárgyaló

NAPIREND

  1. Az Igazgatóság beszámolója tevékenységéről, üzleti jelentése a 2023. évi mérlegről, javaslat az eredmény felosztására.
  2. A könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi mérlegről és eredmény-kimutatásról.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023. évi mérlegről és az eredmény-kimutatásról.
  4. Határozathozatal a 2023. évi mérlegről és az eredmény elfogadásáról.
  5. A Társaság vezető tisztségviselői részére a 2023-as üzleti évben végzett tevékenységre vonatkozó felmentvény megadása.
  6. Új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.
  7. Új Igazgatósági tagok megválasztása, ennek alapján az Alapszabály módosítása.
  8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
  9. Határozati javaslat az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a díjazásáról.
  10. Egyebek

A Közgyűlés a Gt. és az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel összhangban tartja ülését; azon részt vesznek a vonatkozó részvényfajtákhoz kapcsolódó jognak megfelelő szavazati joggal a Társaság részvényesei, személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján; a szavazati joggal történő részvétel feltétele, hogy a Közgyűlésen megjelent személy részvénykönyvben szavazati joggal rendelkező részvényesként szerepeljen.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A megismételt  Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helye és időpontja: 2024. május 27. (hétfő) 11:00 óra, 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. tárgyaló.

A Közgyűlés írásos előterjesztései a Társaság székhelyén munkanapokon 9-15 óra között bármikor átvehetőek. A részvényes a Társaság Titkárságára személyesen, telefonon (+36-30-014-7848) vagy a gki@gki.hu e-mail címre megküldött kérésére elektronikusan elküldésre kerülnek a közgyűlési anyagok.

Meghívó letöltése